English    Japanese

 :: 22 October 2019   ..:: Trọng tài viên ::.. Đăng nhập 

 

Tìm theo tên  
 

DAVINDER SINGH, SC

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Luật thương mại quốc tế - Xây dựng và bất động sản

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Ấn Độ


PHẠM XUÂN SINH

Công việc:

Luật sư, Công ty Luật TNHH MTV Luật Thành Phố

Lĩnh vực hoạt động:

Thương mại - Đầu tư

Ngôn ngữ:

Tiếng Việt - Tiếng Anh


SELVARATNAM SITPAH

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Hàng Hải - Luật thương mại quốc tế - Thương mại

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


GORDON SMITH

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Đầu tư - Thương mại - Xây dựng và bất động sản - Năng lượng

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


KYLE DICKSON SMITH

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Đầu tư - Luật thương mại quốc tế - Dầu khí - Năng lượng - Thương mại

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


VICTOR SMITH

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Xây dựng - Luật thương mại quốc tế - Đầu tư

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


TRẦN MINH SƠN

Công việc:

Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật và bồi dưỡng nghiệp vụ, CLB Pháp chế doanh nghiệp, Bộ Tư pháp Kiêm Trưởng phòng, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp; Phó Tổ trưởng Tổ Thư ký Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014; 2015-2020 được phê duyệt theo Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 5/5/2010 và Quyết định 2139/QĐ-TTg ngày 28/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Lĩnh vực hoạt động:

Đầu tư - Xây dựng và bất động sản - Bất động sản

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Việt


PROF LU SONG

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Vận tải - Hàng Hải - Đầu tư - Năng lượng - Sở hữu trí tuệ - Tài chính ngân hàng - Xây dựng

Ngôn ngữ:

Tiếng Trung - Tiếng Anh


URS WEBER- STECHER

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Xây dựng - Luật thương mại quốc tế - Sở hữu trí tuệ

Ngôn ngữ:

Tiếng Đức - Tiếng Anh


BRIGITTE STERN

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Luật thương mại quốc tế

Ngôn ngữ:

Tiếng Pháp - Tiếng Anh - Tiếng Tây Ban Nha - Tiếng Đức


STEVE NGO

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Giải quyết tranh chấp - Hàng Hải - Luật thương mại quốc tế - Kinh tế - Đầu tư

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


LIM, STEVEN Y.H

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Mua bán và sáp nhập - Dầu khí - Năng lượng - Xây dựng - Luật thương mại quốc tế - Hàng Hải - Vận tải

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Trung


PROF. DATUK SUNDRA RAJOO

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Luật thương mại quốc tế - Thương mại - Xây dựng và bất động sản

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


EDNA SUSSMAN, ESQ.

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Thương mại - Năng lượng - Mua bán và sáp nhập

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


PETER T. CHOW

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Luật thương mại quốc tế - Thương mại - Năng lượng

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Trung


TRỊNH MINH TÂN

Công việc:

Trưởng văn phòng luật sư Trịnh Minh Tân

Lĩnh vực hoạt động:

Thương mại - Đầu tư

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Việt


JINGZHOU TAO

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Xây dựng - Thuế - Mua bán hàng hóa

Ngôn ngữ:

Tiếng Pháp - Tiếng Anh - Tiếng Trung


YU-JIN TAY

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Mua bán hàng hóa - Cơ sở hạ tầng - Thương mại - Năng lượng

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Trung


ENGELIN TEH, SC

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Sở hữu trí tuệ - Tài chính ngân hàng - Luật thương mại quốc tế - Xây dựng - Bảo hiểm

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


LÊ MINH THÁI

Công việc:

Tiến sỹ Luật - Luật sư Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Ngôi nhà mơ ước

Lĩnh vực hoạt động:

Đầu tư - Tài chính ngân hàng - Thương mại - Bất động sản

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Việt


NGUYỄN THỊ HỒNG THẮNG

Công việc:

Luật sư thuộc Công ty Luật TNHH Tư Vấn Việt

Lĩnh vực hoạt động:

Thương mại - Đầu tư

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Việt


LẠI THỤY ĐAN THANH

Công việc:

Phó giám đốc Dự án – Công ty TNHH Glowtec Environmental (Việt Nam)

Lĩnh vực hoạt động:

Thương mại - Đầu tư

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Việt


PHẠM QUANG THÀNH

Công việc:

Luật sư, Công ty Luật Hợp danh Phúc Đức

Lĩnh vực hoạt động:

Mua bán hàng hóa - Vận tải - Đại lý

Ngôn ngữ:

Tiếng Việt - Tiếng Anh


ĐẶNG HƯNG THẠNH

Công việc:

Giám đốc Công ty CP Xây dựng- Thương mại Hưng Phúc Thịnh

Lĩnh vực hoạt động:

Xây dựng - Thương mại - Đầu tư

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Việt


NGUYỄN THỊ THANH MINH

Công việc:

Luật sư

Lĩnh vực hoạt động:

Giải quyết tranh chấp - Mua bán và sáp nhập - Sở hữu trí tuệ - Bất động sản

Ngôn ngữ:

Tiếng Việt - Tiếng Anh


NGUYỄN THANH THANH

Công việc:

Giám đốc Công ty Luật TNHH Thanh & Cộng sự

Lĩnh vực hoạt động:

Đầu tư - Thương mại

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Việt


ĐINH VĂN THẢO

Công việc:

Phó Chủ tịch Hội đồng khen thưởng – kỷ luật Đoàn luật sư Tp. Hồ Chí Minh (2009-2014); Trưởng văn phòng công chứng Bến Thành

Lĩnh vực hoạt động:

Thương mại - Đầu tư

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Việt


DR CHRISTOPHER THOMAS QC

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Bảo hiểm - Năng lượng - Công nghệ thông tin - Xây dựng - Hàng Hải

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


PETER THORP

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Thương mại - Đầu tư - Tài chính ngân hàng

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Trung - Tiếng Pháp


NGUYỄN THỊ GIAO THỦY

Công việc:

Luật sư thuộc Công ty Đất Luật

Lĩnh vực hoạt động:

Xây dựng - Đầu tư - Thương mại

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Pháp - Tiếng Việt


TAN CHUAN THYE

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Thương mại - Tài chính ngân hàng

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


MASAMICHI TOKAI

Công việc:

Chủ tịch Tập đoàn Universal Petroleum International; Giám đốc điều hành và Chủ tịch Công ty Universal Petroleum International- Nhật bản

Lĩnh vực hoạt động:

Đầu tư - Thương mại

Ngôn ngữ:

Tiếng Nhật - Tiếng Anh


LEON TRAKMAN

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Luật thương mại quốc tế - Bảo hiểm - Mua bán hàng hóa - Tài chính ngân hàng - Xây dựng - Hàng Hải - Sở hữu trí tuệ

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


ĐÀO TRỌNG TRÁNG

Công việc:

Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Tín Việt

Lĩnh vực hoạt động:

Đầu tư - Thương mại

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Việt


GORDON TREGASKIS

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Luật thương mại quốc tế - Xây dựng và bất động sản - Vận tải

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


DR. CLIVE TROTMAN

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Sở hữu trí tuệ - Xây dựng và bất động sản - Bất động sản

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


NGUYỄN TRUNG TRỰC

Công việc:

Luật sư thuộc Văn phòng Luật sư Phans

Lĩnh vực hoạt động:

Sở hữu trí tuệ - Đầu tư - Thương mại

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Việt


TRỊNH THỊ MINH TỪ

Công việc:

Luật sư tại Công ty Bảo hiểm DAI ICHI LIFE (Việt Nam)

Lĩnh vực hoạt động:

Tài chính ngân hàng - Thương mại - Đầu tư

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Việt


HỨA TÚ HÀ

Công việc:

Giám đốc Công ty Luật KK

Lĩnh vực hoạt động:

Thương mại - Mua bán hàng hóa

Ngôn ngữ:

Tiếng Trung - Tiếng Việt


PHAN VŨ TUẤN

Công việc:

Trưởng Văn phòng Luật sư Phans- Tp.HCM

Lĩnh vực hoạt động:

Thương mại - Đầu tư

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Việt


NGUYỄN ĐỊNH TƯỜNG

Công việc:

Trưởng Văn phòng Luật sư Định Tường

Lĩnh vực hoạt động:

Xây dựng - Đầu tư - Tài chính ngân hàng

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Việt


SESTO E VECCHI

Công việc:

Luật sư thuộc Hãng luật Russin & Vecchi - Việt Nam

Lĩnh vực hoạt động:

Sở hữu trí tuệ - Đầu tư - Thương mại

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


DR. HERMAN VERBIST

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Luật thương mại quốc tế - Năng lượng

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Pháp - Tiếng Đức - Tiếng Tây Ban Nha


JUSTICE DEEPAK VERMA

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Xây dựng - Luật thương mại quốc tế - Thuế

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


LÂM QUÝ VINH

Công việc:

Giám đốc Hãng luật Thông Luật

Lĩnh vực hoạt động:

Thương mại - Đầu tư

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Việt - Tiếng Trung


PHAN ANH VŨ

Công việc:

Thành viên Hãng luật Indochine Counsel

Lĩnh vực hoạt động:

Đầu tư - Thương mại

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Việt


NGUYỄN THỊ KIỀU VƯƠNG

Công việc:

Phó Giám đốc Công ty Luật hợp danh Phúc Gia Nguyễn

Lĩnh vực hoạt động:

Xây dựng - Thương mại - Đầu tư

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Việt


LÊ QUANG VY

Công việc:

Giám đốc Công ty Luật TNHH Việt Long Thăng

Lĩnh vực hoạt động:

Sở hữu trí tuệ - Đại lý - Mua bán hàng hóa

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Việt


MENG WAN

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Luật thương mại quốc tế - Hàng Hải - Kinh tế

Ngôn ngữ:

Tiếng Trung - Tiếng Anh


DR WANG WENYING

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Đại lý - Luật thương mại quốc tế - Đầu tư

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Trung


Page 5 of 6First   Previous   1  2  3  4  [5]  6  Next   Last   
 SỐ LƯỢT TRUY CẬP

344,602

TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THÁI BÌNH DƯƠNG (PIAC)

Địa chỉ: 39 Đường số 5, Cư Xá Bình Thới, P.8, Q.11, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84) 3503 0761 - Fax: (+84) 3962 6500 - Email: piac.vnn@gmail.com